WYSTAWY

Powrót do Edenu, Galeria AT, Poznań, 2013

Kolem Skvrny (Wokół Plamy), Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy, 2013

Punkty Zbieżne C.K. Zamek Poznań, 2013

[...] Leszno, 2012

"Instytut propagandy Sztuki", Łódź, 2006

"Wozownia" BWA Toruń, 2006

Kości, BWA Poznań, 2005

MBWA Galeria Leszno, My little trip too, 2004

"5 malarzy z Poznania" Jerozolima "Artists House", Izrael, 2004

wystawa dyplomowa 'Od obrazu do obrazu', Galeria U Jezuitów' Poznań, 2002