TEKSTY

O konieczności mówienia o sobie w trzeciej osobie [w:] Edukacja kulturalna jako projekt publiczny, red. M. Kosińska, K. Sikorska, A. Skórzyńska; recenzja naukowa R. Kubicki, Poznań 2012; Galeria Miejska Arsenał; s. 299-313; 0,5 arkusza wydawniczego Drawing as a Space for Meeting [w:] Traces in spaces ? AIAS workshops and symposium, red. B. Ludwiczak, A. Trzuskolas, ASP im. E. Gepperta, Wrocław 2012, s.48-51; 0,4 arkusza wydawniczego Presymboliczna, przejściowa i symboliczna przestrzeń dzieła sztuki. Relacja twórca? odbiorca w świetle wybranych koncepcji psychoanalitycznych [w:] Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, red. M. Kędziora, W. Nowak, J. Ryczek; recenzja naukowa A. Zeidler ? Janiszewska, Poznań 2012, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, s. 35-49; 0,5 arkusza wydawniczego Twórczość w koncepcji Heinza Kohuta a arteterapia [w:] Między psychologią a sztuką. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. W. J. Paluchowski, M. Stańko ? Kaczmarek; Poznań 2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 19-27